Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail vzdělávacího programu
Ptačí příběhy – letem kulturním světem
Popis programu
Fotovycházka expozicemi muzea spojená s výtvarnou dílnou (chytré telefony s sebou) | ZŠ I a ZŠ II | 90 min
V minulosti lidé často používali vyobrazení ptactva jako symbol něčeho, co pro ně bylo nedosažitelné až mystické. Takových záhadných předmětů s ptačí symbolikou máme u nás v muzeu hned několik. Pojďte se s námi vrátit v čase, pátrat po jejich někdejším významu, postupně se měnit z historiků na ornitology, symboliky a skončit jako dávní umělci. Přijďte nám pomoci odtajnit záhadné příběhy z ptačí říše.
1. stupeň ZŠ (4.–5. třída)

Oblast: (Vv, Prv, Vl) Výtvarná výchova; Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody
Výstup: Účastníci jsou schopni interpretovat různá vizuálně obrazná vyjádření a zamýšlet se nad jejich obsahem. Uplatňují u toho vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii. Jsou schopni určit jednotlivé živočichy podle atlasů.

2. stupeň ZŠ

Oblast: (Vv, Př) Výtvarná výchova; Přírodopis – Biologie živočichů
Výstup: Účastníci jsou schopni vyjádřit vlastní zkušenosti, vjemy a představy. Interpretují umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. Jsou schopni určit jednotlivé živočichy podle atlasů.

Objednávkový formulář