Hlavní obrázek
Home
Tečka
Lidé
Lidé
Lidé starající se o muzeum jsou odborníci ve svém oboru. Pečují o muzeum tak, aby bylo zajímavé pro laickou i odbornou veřejnost.
Sekretariát ředitele
KapičkaAlena Bitmanová
sekretářka ředitele
485 246 105
736 754 944
alena.bitmanovamuzeumlb.cz
Uměleckohistorické oddělení
KapičkaMgr. Adéla Pomothy
vedoucí oddělení, kurátor
608 211 331
adela.pomothymuzeumlb.cz
Sbírky: Gobelíny, Košíkářství, Vzorníky
Historické oddělení
KapičkaMgr. Františka Zverková
vedoucí oddělení, kurátor (nyní MD), historik
770 185 296
frantiska.zverkovamuzeumlb.cz
Sbírky: Předlohy
Archeologické oddělení
KapičkaMgr. Petr Brestovanský
vedoucí oddělení, kurátor, archeolog
739 572 466
petr.brestovanskymuzeumlb.cz
Sbírky: Archeologie
KapičkaTomáš Trávníček
dokumentátor, archeologické dohledy
732 714 582
archeologiemuzeumlb.cz
Sbírky: Numismatika, Papírová platidla
Přírodovědné oddělení
KapičkaMgr. Martin Pudil
zoolog (ornitolog), vedoucí oddělení, kurátor
734 755 791
martin.pudilmuzeumlb.cz
Sbírky: Mineralogie, Paleontologie, Zoologie
KapičkaIng. Pavel Vonička
kurátor, entomolog
485 246 151
pavel.vonickamuzeumlb.cz
Sbírky: Entomologie
Oddělení služeb
KapičkaMgr. Anna Baldová
vedoucí oddělení, referentka správy výzkumu a vývoje
734 755 787
anna.baldovamuzeumlb.cz
KapičkaMgr. Alena Černá
muzejní pedagog (nyní MD)
485 246 147
770 130 903
alena.cernamuzeumlb.cz
KapičkaMilada Dománková
správce depozitáře, fotograf, dokumentátor
485 246 164
778 718 908
milada.domankovamuzeumlb.cz
KapičkaMgr. Anna Kašparová
knihovník
485 246 162
778 718 907
knihovnamuzeumlb.cz
KapičkaMgr. Iva Krupauerová
muzejní pedagog
485 246 147
773 752 966
iva.krupauerovamuzeumlb.cz
KapičkaBc. Jana Hajná
muzejní pedagog
778 482 592
jana.hajnamuzeumlb.cz
KapičkaJiřina Beránková
pokladní
485 246 111
734 755 793
recepcemuzeumlb.cz
KapičkaZuzana Filipová
pokladní
485 246 111
734 755 793
recepcemuzeumlb.cz
KapičkaZdena Maříková
pokladní
485 246 111
734 755 793
recepcemuzeumlb.cz
Oddělení výstavní a prezentační
KapičkaIvan Rous
vedoucí oddělení, PR, dějiny průmyslu
734 755 785
ivan.rousmuzeumlb.cz
Sbírky: Průmyslové dědictví
KapičkaJiří Sloup
správce informačních a kom. technologií, DTP
734 755 788
jiri.sloupmuzeumlb.cz
Ekonomické oddělení
KapičkaBc. Martina Hrdá
hlavní účetní, vedoucí oddělení
778 539 749
martina.hrdamuzeumlb.cz
KapičkaHelena Novotná
účetní, referent majetkové správy, pokladní, personalista
778 771 106
helena.novotnamuzeumlb.cz
KapičkaDana Schlesingerová
referent majetkové správy
602 176 620
dana.schlesingerovamuzeumlb.cz
Správa budov
KapičkaSvatopluk Koudela
vedoucí oddělení, technik / správce EZS a EPS
736 754 947
svatopluk.koudelamuzeumlb.cz
KapičkaLuděk Voják
domovník, údržbář
485 246 105

Konzervátorské oddělení
KapičkaDavid Lejsek DiS.
vedoucí oddělení, restaurátor (spec. na kovy)
485 246 170
778 718 906
david.lejsekmuzeumlb.cz
KapičkaČestmír Maleček
konzervátor (spec. na kovy)
485 246 170
734 755 792
cestmir.malecekmuzeumlb.cz
Průvodci
KapičkaPavlína Novotná
průvodce
485 246 111

KapičkaIngrid Horváthová
průvodce
485 246 111

KapičkaOndřej Ulihrach
průvodce
485 246 111

KapičkaDalibor Paleček
průvodce
485 246 111

KapičkaKvětoslava Urbánková
průvodce
485 246 111

KapičkaJitka Žabková
průvodce
485 246 111

Externisté
KapičkaRadek Janoušek
restaurátor pianol a orchestrionů
606 141 268
radek.janousekmuzeumlb.cz