Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Anna Kašparová
Kapička
Mgr. Anna Kašparová
knihovník
Oddělení
Oddělení dokumentace a informatiky
Kontaktní údaje
778 718 907
knihovnamuzeumlb.cz
Publikační činnost

 • Všední život českých spolků v německém prostředí do roku 1914. Bakalářská práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009
 • Proměny života českých menšin v německy osídlených městech – z monarchie do samostatného Československa. Diplomová práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012.
 • Reflexe Schallerovy „Topografie“ v historiografii a využití tohoto díla historiky v regionálním bádání. Dostupné na http://khi.fp.tul.cz/cs/veda-avyzkum/studentske-projekty/schallerova-topografie
 • Zpráva o studentském projektu Božího hrobu v Liberci z roku 1772. In: Fontes Nissae, IX/2008, Liberec 2008, s. 215-218.
 • Zpráva o studentském projektu Schallerova topografie Království českého. In: Fontes Nissae, X/2009, Liberec 2009, s. 215-216.
 • Zpráva o studentském projektu Kristián Kryštof hrabě Clam-Gallas: stručná biografie. In: Fontes Nissae. Prameny Nisy, XII/2011, Liberec 2011, s. 330–333.
 • Jan Ritter z Rittersberka. In: Kristián Kryštof hrabě Clam-Gallas: stručná biografie: edice životopisného nástinu od Johanna Rittera z Rittersberku z roku 1838 s komentáři. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. s. 74
 • Reprezentace uměním a Kristián Kryštof Clam-Gallas. In: Kristián Kryštof hrabě Clam-Gallas: stručná biografie: edice životopisného nástinu od Johanna Rittera z Rittersberku z roku 1838 s komentáři. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. s. 162-196.
 • Půvab květů historie. Katalog k 140. výročí Severočeského muzea, část Knihovna. Liberec: Severočeské muzeum v Liberci, 2014.
Výzkumné projekty
 • Schallerova topografie (studentský projekt, TUL, Katedra historie, 2009)
 • Boží hrob v Liberci 1772 (studentský projekt, TUL, Katedra historie, 2010)
 • Kristián Kryštof hrabě Clam-Gallas. Stručná biografie (studentský projekt, TUL, Katedra historie, 2011)
Granty
Veřejné informační služby (VISK 3 a VISK 5, MK ČR, 2014–2016)

Další aktivity
Členství v Knihovnické komisi AMG a v České archivní společnosti