Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Liberecké fragmenty
Liberecké fragmenty

 

Expozice Liberecké fragmenty je experimentem a stojí na pomezí temporálních a stálých výstav. Pravidelně se v ní bude měnit vždy část zaměřená na téma typické pro Liberec. V tomto ohledu se jedná v rámci naší více jak 140leté historie o zcela nový koncept, který reaguje na postupnou proměnu společnosti a na poptávku po větší dynamice muzejních institucí.

Expozice představuje dějiny města Liberce determinované jednotlivými předměty ze sbírek Severočeského muzea v Liberci, Státního okresního archivu Liberec, Jizerskohorského technického muzea a ze soukromých sbírek.

Úvodní kapitolou je Zrod města, kdy stěžejním tématem je vývoj řemesel, nabytí městských práv a život na pozadí epidemií a válek. Následuje období bouřlivého 19. století s názvem Od městečka k metropoli severu, kdy ústředními motivy jsou pokrok a rostoucí sebevědomí města. Tuto kapitolu doplňuje malá část věnovaná především výrobě ve 20. století. Speciální sekci tvoří Divoký sever, kde jsou vystaveny exponáty z první světové války, z Muzea nacistického barbarství a završení představují předměty na hranici relikvií z roku 1968.

 

 

Videa
Videopozvánka
Proměna historické expozice
Interaktivní model Liberce