Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail vzdělávacího programu
Kámen na kameni
02.05.2024 – 28.06.2024
Popis programu
Seznámení s horninami – vyvřeliny | ZŠ I a ZŠ II | 120 min | pouze úterý, středa a čtvrtek
Program je zaměřen na představení různých typů hornin v Libereckém kraji a na vyvřelé horniny v okolí Liberce. Ve vnitřních prostorách si představíme hlubinné vyvřeliny (tzv. plutonické horniny), a to především žulu a její vznik. Pak  si ukážeme výlevné vyvřeliny, především čedič a melafyr a vysvětlíme rozdíl mezi nimi. Ve druhé části si děti venku samy pokusí vytvořit vzorky jak z čediče, tak z melafyru. Pokud budou mít geologické štěstí, naleznou olivín či pecku z melafyru. V závěrečné části programu děti vybrousí několik pecek z melafyru a zjistí, jestli mají achát, nebo tzv. kašelong.
1. stupeň ZŠ

Oblast: (Prv) Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody
Výstup: Účastníci se seznámí s geologickou mapou a vyzkouší si, jaké informace z ní mohou vyčíst. Dozví se více o regionálních horninách a jejich provázanosti s živou přírodou.

2. stupeň ZŠ
Oblast: (Př) Přírodopis – neživá příroda
Výstup: Účastníci si připomenou regionální horniny a jejich propojení s živou přírodou. Vyzkouší si práci s geologickou mapou i praktické postupy odběru geologických vzorků.

 

 

 

 

Objednávkový formulář