Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail vzdělávacího programu
Kdopak to mluví a co říká?
01.03.2024 – 31.05.2024
Popis programu
Povídání o zvucích přírody spojené se zážitkovou hrou a výtvarnou dílnou | MŠ a ZŠ I | 60 min (MŠ) / 90 min (ZŠ)
Taky jste vždycky chtěli vědět, jaké by to bylo rozumět zvířatům? A co si asi povídají? Jsou smutné, mají radost nebo dokonce hlad? Přijďte se s námi o to pokusit! Budeme si hrát se zvukem, barvami a zvířátky, která navštívíme v našich expozicích, a na závěr si něco vyrobíme!

Oblast: Dítě a svět
Výstup: Účastníci si vytvoří poědomí o vlastní sounáležitosti s živou přírodou, o širším přírodním prostředí s jeho rozmanitostmi a proměnami a jeho vztahu ke každodennímu životu dříve a dnes.

1. stupeň ZŠ (1.–3. třída)

Oblast: (Prv) Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody, Lidé a čas
Výstup: Účastníci chápou vliv střídání ročních období na proměny přírody. Poznají vybrané druhy vyskytující se v jejich regionu, jsou schopni porovnat na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech. Prozkoumají roli různých zvířecích druhů v lidové slovesnosti.

Objednávkový formulář