Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail vzdělávacího programu
NEJ z NEJ | Secesní plakát Alfonse Muchy
02.04.2024 – 28.06.2024
Popis programu
Pojďte se s námi zaměřit na vybrané věhlasné dílo až do detailu | ZŠ | 60 min
Seriál o nejvýznamnějších dílech z expozic muzea bude vždy zahrnovat medailonek autora, detailní probádání daného díla a zajímavosti o technice v kontextu doby, ve které exponát vznikl. Prvním vybraným dílem je secesní plakát. Víte, jakou roli tehdy plakáty hrály v životě i umění? Jakým způsobem se tiskly, kdo si je mohl zadat a jací umělci je tvořili? Kromě povídání si také vyzkoušíme nejrůznější hrátky s písmem a inspiraci z díla se pokusíme zužitkovat ve vlastní tvorbě.
1. stupeň ZŠ

Oblast: (Prv, Vv) Člověk a jeho svět
Výstup: Účastníci se detailně zaměří na jeden vybraný předmět, se kterým se blíže seznámí, poznatky si ukotví vlastním tvořením.

2. stupeň ZŠ

Oblast: (D, Vv) Člověk a jeho svět
Výstup: Účastníci interpretují umělecká, vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.

Objednávkový formulář