Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail vzdělávacího programu
Radosti a strasti netopýřího roku
02.04.2024 – 28.06.2024

 

Chtěli byste blíže nahlédnout do života těchto tajemných tvorů? Zamyslet se nad tím, co dělá netopýra netopýrem, a čím se liší od ptáků? Na vlastní kůži si budete moci vyzkoušet, jaké to vlastně je takovým netopýrem být a co všechno musí během roku řešit.
Blíže se zaměříme na období roku, ve kterém se na program dorazít
Popis programu
Povídání o životě netopýrů spojené se zážitkovou hrou a výtvarnou dílnou | MŠ, ZŠ I, ZŠ II | 90 min
Chtěli byste blíže nahlédnout do života těchto tajemných tvorů? Zamyslet se nad tím, co dělá netopýra netopýrem, a čím se liší od ptáků? Zkusit si nějaké takové exponáty najít i u nás v muzeu a dozvědět se, jaký vztah k nim měli lidé v minulosti? Na vlastní kůži si budete moci vyzkoušet, jaké to vlastně je takovým netopýrem být a co všechno musí během roku řešit. Blíže se zaměříme na období roku, ve kterém na program dorazíte. Program je přizpůsobený věku účastníků.

Oblast: Dítě a svět
Výstup: Účastníci si vytvoří povědomí o vlastní sounáležitosti s živou přírodou, o širším přírodním prostředí s jeho rozmanitostmi a proměnami a jeho vztahu ke každodennímu životu dříve a dnes.

1. stupeň ZŠ

Oblast: (Prv) Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody, Lidé a čas
Výstup: Účastníci chápou vliv střídání ročních období na proměny přírody. Jsou schopni popsat druh vyskytující se v jejich regionu a jeho vztah s ostatními organismy, případně vliv člověka na změny v jeho populacích. Prozkoumají roli netopýrů v lidové slovesnosti.

2. stupeň ZŠ

Oblast: (Př) Přírodopis – Biologie živočichů, přesahy: Literatura, Dějiny kultury, Výtvarná výchova
Výstup: Účastníci jsou schopni popsat stavbu těla daného druhu a objasnit způsob jeho života. Umí porovnat vybrané skupiny živočichů mezi sebou a určit jejich rozdíly. Také si připomenou, v jakých uměleckých a literárních dílech se už s vyobrazením nětopýra setkali a jakou roli tam hrál.

Objednávkový formulář