Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail vzdělávacího programu
Slon v porcelánu – aneb zvířata v umění
09.01.2024 – 29.02.2024
Popis programu

Fotovycházka expozicemi muzea spojená s výtvarnou dílnou (chytré telefony s sebou) | ZŠ I a ZŠ II | 90 min

Zvířata provázejí člověka již od nepaměti. Jejich vyobrazení s sebou často neslo skrytý symbolický význam. Přijďte si zkusit nalézt takové předměty i u nás v Severočeském muzeu, zapátrat po jejich poselství a sami si vyzkoušet, jaké to je, takovým dávným umělcem být.
1. stupeň ZŠ (4.–5. třída)

Oblast: (Vv, Prv, Vl) Výtvarná výchova; Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody
Výstup: Účastníci jsou schopni interpretovat různá, vizuálně obrazná vyjádření a zamýšlet se nad jejich obsahem. Uplatňují u toho vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii. Jsou schopni určit jednotlivé živočichy podle klíčů a atlasů.

2. stupeň ZŠ

Oblast: (Vv, Př) Výtvarná výchova; Přírodopis – Biologie živočichů
Výstup: Účastníci jsou schopni vyjádřit vlastní zkušenosti, vjemy a představy. Interpretují umělecká, vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků. Jsou schopni určit jednotlivé živočichy podle klíčů atlasů.

Objednávkový formulář