Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail vzdělávacího programu
Snídaně na krmítku
04.01.2024 – 01.03.2024

 

Popis programu

Povídání o dokrmování ptáků na krmítkách spojené s vytvářením lojových koulí | MŠ  a ZŠ I | 60 min

Nevíte, co to létá na krmítko za ptáčky a čím nejlépe je pohostit, abyste jim neublížili? A kam zmizely ostatní druhy a proč? Přijďte si o tom popovídat do muzea a při té příležitosti jim vytvořit výbornou svačinku. Když budeme mít štěstí, možná někoho zahlédneme i na našem krmítku!

Oblast: Dítě a svět
Výstup: Účastníci si vytvoří povědomí o vlastní sounáležitosti s živou přírodou, o širším přírodním prostředí, jeho rozmanitosti a proměnách.

1. stupeň ZŠ

Oblast: (Prv) Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody
Výstup: Účastníci chápou vliv střídání ročních období na proměny přírody. Poznají vybrané druhy vyskytující se v jejich regionu, jsou schopni porovnat na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech.

Objednávkový formulář