Hlavní obrázek
Home
Tečka
Tečka
Detail vzdělávacího programu
Tajemní průvodci světem ticha a tmy
09.01.2024 – 29.03.2024
Popis programu
Povídání o životě sov spojené s výtvarnou dílnou | ZŠ | 120 min
Kolik toho vlastně víme o sovách? Jak to, že létají tak potichu? A proč se říká, že umí předpovídat smrt? A opravdu jsme schopni rozpoznat jednotlivé druhy jen po hlase? Přijďte si k nám vyzkoušet práci vědců a najděte odpovědi na tyto otázky sami!
1. stupeň ZŠ (5. třída)

Oblast: (Prv) Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody
Výstup: Účastníci chápou vliv střídání ročních období na proměny přírody. Jsou schopni popsat druh vyskytující se v jejich regionu a jeho vztah s ostatními organismy, případně vliv člověka na změny v jeho populacích.

2. stupeň ZŠ

Oblast: (Př) Přírodopis – Biologie živočichů
Výstup: Účastníci jsou schopni popsat stavbu těla daného druhu a objasnit způsob jeho života. Umí porovnat vybrané skupiny živočichů mezi sebou a určit jejich rozdíly.

Objednávkový formulář