Hlavní obrázek
Home
Tečka
Expozice
Expozice
V Severočeském muzeu nově najdete uměleckohistorickou expozici Krása + užitek, expozici Doteky severu, která se věnuje přírodě Jizerských hor a Frýdlantska, novou expozici Liberecké fragmenty o historii Liberce nebo Fotografickou galerii zaměřenou na prezentaci uměleckých a historických fotografií.
Krása + užitek

Expozice představuje chronologický vývoj evropského uměleckého řemesla a životního stylu středních a vyšších společenských vrstev od antiky přes středověk až po současnost. Představeny jsou i vlivy orientálních kultur na evropské umělecké řemeslo.

Foto
Doteky severu

Nově vytvořená expozice s podtitulem Přírodou Jizerských hor a Frýdlantska představuje nejvýznamnější přírodní fenomény českého severu prostřednictvím dioramat.

Foto
Automatofony

Expozice mechanických hudebních automatů představuje široké veřejnosti přístroje a zařízení, která samočinně (re)produkují hudbu. Zaujmou především řemeslným zpracováním a nápaditostí dávno již zapomenutých technických řešení.

Foto
Liberecké fragmenty

 

Expozice Liberecké fragmenty je experimentem a stojí na pomezí temporálních a stálých výstav. Pravidelně se v ní bude měnit vždy část zaměřená na téma typické pro Liberec. V tomto ohledu se jedná v rámci naší více jak 140leté historie o zcela nový koncept, který reaguje na postupnou proměnu společnosti a na poptávku po větší dynamice muzejních institucí.

Expozice představuje dějiny města Liberce determinované jednotlivými předměty ze sbírek Severočeského muzea v Liberci, Státního okresního archivu Liberec, Jizerskohorského technického muzea a ze soukromých sbírek.

Foto
Muzejní park

Historie muzejního parku sahá až do roku 1876, kdy zde Spolek přátel přírody založil botanickou zahradu. Jednalo se o první veřejnou botanickou zahradu na území České republiky, která vznikla z občanské iniciativy a jež sloužila rovněž k rozšiřování veřejného povědomí o okrasných květinách, keřích a stromech. Před stavbou muzea město vykoupilo tyto pozemky od Spolku přátel přírody, věnovalo je kuratoriu muzea a přírodovědný spolek poté otevřel novou botanickou zahradu v místech, kde se dodnes dochovala.

Foto
Fotografická galerie

V přízemí muzea je navržen zcela zastíněný výstavní prostor pro nejcitlivější sbírkové předměty ze sbírek Historická fotografie, Kabinet fotografie, Negativy, Diapozitivy a Pohlednice.

Foto
Sejf

Nově rozšířená část uměleckořemeslných expozic v severním křídle budovy bude prezentovat tzv. studijní depozitáře. Jedná se o málo využívanou formu fyzické prezentace sbírkových předmětů dané podsbírky podle materiálu nebo účelu (sklo, textil, porcelán a keramika, zbraně apod.).

Foto
Externí expozice

Pracovníci Severočeského muzea se často podílejí na vzniku stálých expozic v jiných objektech nebo institucích. V současné době mohou lidé navštívit expozici „Válečná výroba“ v Jiřetíně pod Bukovou, expozici „Koncentrační tábor AL Reichenau a zbrojní továrna Getewent“ Rychnově u Jablonce nad Nisou, archeologickou expozici na zámku ve Svijanech nebo miniaturní expozici s ukázkou původního vybavení či dobových suvenýrů na Ještědu.

Foto
Metelkův mechanický betlém

Jedinečný doklad betlemářského umění Západních Krkonoš.

Foto
Muzejní věž

Nová instalace v muzejní věži – nejdelší skleněný žebřík na světě od bratrů Salanských.

Foto