Severočeské muzeum v Liberci
CZ     EN     DE

Navigace

Aktuality

Připravujeme

O muzeu

Expozice

Vstupné

Knihovna

Publikace

Čtvrtletník

Sborníky

Sbírky

Služby

Pracovníci

Fotogalerie

Videogalerie

Archiv webu

Volná místa a
veřejné zakázky


Základní
dokumenty


Pro média

Kontakt

Napište nám

Muzeum dětem
EXPONÁT MĚSÍCE

SKLENĚNÝ MOZAIKOVÝ OBRAZ MADONY HEJNICKÉ

SKLENĚNÝ MOZAIKOVÝ OBRAZ MADONY HEJNICKÉ

Technika mikromozaiky (na našem území zcela ojedinělá), barevné sklosmalty, zlaté tessery (dílce mozaiky), filati (skleněná vlákna), měděný a pozinkovaný plech, Itálie, konec 19. století, restaurovaly: MgA. Magdalena Kracík Štorkánová, Ph.D. a Mgr. Jana Fořtová Torňošová, Eg4186

Mozaika byla umístěna na náhrobní desce na zrušeném městském hřbitově v Liberci na Ruprechtické ulici. Do Severočeského muzea ji předala v sedmdesátých letech 20. století Veřejná bezpečnost, která poškozený obraz zajistila u pachatele. Během letošního roku se díky finanční podpoře Nadace Preciosa podařilo mozaiku zrestaurovat pro budoucí muzejní expozice.

Předlohou mozaiky byla Hejnická madona, zvaná Mater Formosa (Matka spanilá), zázračná soška umístěná na oltáři chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Tato gotická dřevořezba učinila z Hejnic významné poutní místo, svým věhlasem přesahující zemské hranice. Podle legendy je uctívána od konce 12. století, kdy ji zavěsil sítař (řešetář) z Lužce na lípu na břehu říčky Smědé. Nejen jeho žena s dítětem, ale i další prosebníci se na přímluvu P. Marie dočkali zázračného uzdravení. Již roku 1211 byla údajně postavena na tomto místě kaple. První písemná zmínka o kostelu však pochází z roku 1408, kdy se stal cílem pouti měšťanů ze Zhořelce. Slohově socha Madony náleží do osmdesátých let 14. století.


[zobrazit/skrýt více]

» archiv...
WebArchiv

 

 

 

 

Sbírky Severočeského muzea v LiberciNíže naleznete přehled všech (pod)sbírek, které spravuje Severočeské muzeum v Liberci. Vzhledem k omezené kapacitě výstavních prostor, nutnosti ochrany cenných exemplářů i z mnoha dalších důvodů je ve veřejnosti přístupných expozicích vystaven jen zlomek všech sbírkových předmětů. Ostatní předměty jsou za přísně kontrolovaných podmínek dlouhodobě uloženy v depozitářích. Slouží ke studiu a výzkumu, případně mohou být zapůjčeny jiným muzeím. Pro případné další informace, týkající se konkrétních sbírek, se prosím obracejte na kurátory (správce) dotyčných fondů.

Nejzajímavější předměty pro vás postupně zpřístupňujeme prostřednictvím portálu esbirky.cz (případně použijte odkaz u konkrétní sbírky).ARCHEOLOGICKÁ
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Čechy, zejména okresy Liberec a Jablonec n. N., ale i nálezy z Mělnicka, Jičínska, Mladoboleslavska, Českolipska, Děčínska atd.
Období: Pravěk až novověk.
Předměty: Kamenné a kovové artefakty, keramické nádoby a jejich fragmenty ze sídlišť i pohřebišť, osteologické nálezy, sklářská produkce apod. Sbírka archeologie, odborně vedená od poloviny padesátých let minulého století, se dnes řadí svým objemem artefaktů mezi středně velké sbírky v Čechách. Bohatý nálezový fond je rozšiřován především výzkumnou činností Severočeského muzea například na lokalitách Příšovice, Kruhy nad Jizerou, Markvartice, Hradec nad Jizerou, Starý Dub, Svijany, Loučná – Saň, Návarov, Děvín, Modlibohov, Hrádek nad Nisou, Frýdlant, Karlova huť a Bedřichov.
Kurátor: M. Stará


BOTANICKÁ
Území: Evropa, převážně býv. Československo
Období: 20. století
Předměty: herbářové položky vyšších rostlin (cca 30 tis.)
Kurátor: G. Leugnerová


DŘEVO - NÁBYTEK
Území: sbírka zahrnuje území celé Evropy (Španělsko, Francie, Anglie, střední Evropa, Itálie) i mimoevropská území (Japonsko, Čína, Indie, Přední Východ)
Období: starověk - 20. Století
Předměty: sbírka obsahuje nábytek nejrůznějšího charakteru (sedací, úložný, servírovací, pracovní), části staveb (dveře, portály aj.)
Kurátor: J. Virt


DŘEVO - SKULPTURY
Území: Soubor dřevěných soch pokrývá prostor střední Evropy a několika málo kusech mimoevropskou oblast (Japonsko, Čína)
Období: 15.-19. Století
Předměty: Vesměs figurální sochařská díla s církevní tématikou
Kurátor: Z. Hrabák


ELEKTRODESIGN
Území: Evropské státy a USA, převaha materiálu z území bývalé ČSR
Období: 20. století
Předměty: nejrůznější elektrospotřebiče pro domácnost i kancelář
Kurátor: K. N. Nováková


ENTOMOLOGICKÁ
Území: Především území severních Čech, zejména Libereckého kraje, ale i jiné oblasti České republiky. V menší míře další země střední a jižní Evropy a Asie: Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Itálie, státy bývalé Jugoslávie, Řecko, Turecko apod. Exotická fauna tropických oblastí je zastoupena pouze okrajově. Sbírka je průběžně doplňována vlastními sběry a záchrannými nákupy.
Období: Od konce 19. století do současnosti.
Předměty: Suché preparáty hmyzu, zejména brouků (Coleoptera), motýlů (Lepidoptera), dvoukřídlých (Diptera), blanokřídlých (Hymenoptera) a křísů (Hemiptera: Auchenorrhyncha), ostatní řády jsou zastoupeny v menším množství. Sbírka zahrnuje několik paratypů. Sbírka dokumentuje vývoj entomofauny Liberecka od přelomu 19. a 20. století po současnost. Obsahuje dokladové exempláře druhů, např. motýlů, které se v tomto území vyskytovaly v první polovině 20. století a postupně odtud vymizely; mnohé z nich patří k vyhynulým nebo kriticky ohroženým na celém území České republiky. Sbírka tedy slouží mj. k dotváření pohledu na vývoj přírodního prostředí za uplynulé století v souvislosti se změnami tradičního hospodaření v krajině.
Kurátor: P. Vonička


ETNOGRAFICKÁ
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: České země s důrazem na severní Čechy a Liberecko.
Období: Poslední třetina 18. století až 1. polovina 20. století. Sbírka založena PhDr. Josefem V. Scheybalem, etnografem, historikem umění, malířem a kreslířem, jenž nastoupil do Severočeského muzea v Liberci r. 1965.
Předměty: Lidový nábytek a plastika, modely lidových staveb, podmalby na skle, betlémy, devocionálie, rukopisné modlitby, národopisné kresby Josefa V. Scheybala, zemědělské a textilní nářadí, řemeslné nástroje, kuchyňské náčiní, dýmky, svítidla, pernikářské formy.
Kurátor: B. Krámská


FAŠISMUS
Území: Regiony Liberecko, Jablonecko; Československo, Německo, Evropa.
Období: 1938–1945, 1946 – 60. léta 20. století
Předměty: Nacistická literatura, písemný a fotografický materiál, trojrozměrné předměty – odznaky, vyznamenání, prapory, součásti uniforem ad. Převod z bývalého Muzea boje proti fašismu v Liberci.
Kurátor: L. Lacina


FEUDALISMUS
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Území habsburské monarchie, především Čechy a Rakousko, s důrazem na severní Čechy a Liberecko.
Období: Převážně od poloviny 18. století až do poloviny 19. století, nejstarší sbírkové předměty z 13. století. Sbírka založena po druhé světové válce z fondů historického oddělení bývalého Severočeského průmyslového muzea v Liberci, vlastivědného muzea města Liberce, zrušených muzeí v Chrastavě, Novém Městě pod Smrkem, z koupí a darů. Sbírku začala systematicky zpracovávat roku 1972 Libuše Bílková, prom. hist..
Předměty: Kamenické články, modely zbraní a staveb, materiály k činnosti cechů, písemné materiály
Kurátor: B. Krámská


FOTOGRAFIE HISTORICKÁ
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Převážně Liberecký kraj, oblast sudetské župy, dále místa (i zahraniční), která mají vazbu na sledovanou oblast.
Období: Od poloviny 19. stol. (1866 nejstarší datovaný snímek Liberce) do současnosti. Sbírka byla vytvořena v 60. letech z části původních sbírek muzea, souborů ze zrušených vlastivědných muzeí (Liberec, Chrastava, Nové Město p. S.), svozů uložených na Sychrově a z Muzea boje proti fašismu. Doplňována je fotografiemi dokumentárního charakteru současných libereckých fotografů.
Předměty: Fotografie místopisné – i vizitky a kabinetky, zpočátku sem zařazeny reprodukce fotografií, společenské fotografie, dokumentace významných událostí, fotografie osobností regionu – i alba z cest, legionářský soubor, nacistická propagační fotografie. Autoři: W. F. Jantsch, J. Hoffmann, F. Stracke, A. Gahler, J. Šimon, Z. Feyfar, ze současných V. Toužimský, K. Čtveráček Jr., Š. Pikous; mnohé fotografie amatérské.
Kurátor: M. Lhotová


GOBELÍNY
Území: Čechy, Francie, Belgie, Nizozemí, Slovensko
Období: Od středověku do současnosti.
Předměty: Podsbírka obsahuje historické tapiserie ze 16. až 19. století, z oblasti západní Evropy, a novodobé tapiserie, autorské nástěnné paličkované a šité krajky, artprotisy a textilní intarzie od významných českých a slovenských textilních výtvarných umělců ze 20. století. Materiály: bavlna, vlna, hedvábí, len, konopí, sisal, syntetika, kov.
Kurátor: A. Pomothy


GRAFIKA
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Liberecko, Československá republika, rakouská monarchie, Rakousko-Uhersko, Německo, Evropa
Období: 18. – 20. století.
Předměty: Vedutní, žánrové a portrétní grafické listy, mapy, plány.
Kurátor: P. Šťovíčková


KABINET FOTOGRAFIE
Území: Rakousko-Uhersko, Československo a ČR, Německo, Švýcarsko a Itálie.
Období: Nejstarší fotografie jsou z 50. let 19. století. Kabinetky a vizitky jsou z 80. let 19. století až do 20. let 20. století. Několik fotografií je z 20. – 40. let 20. století, početné jsou práce od konce 60. let až do současnosti.
Předměty: Mezi nejstarší fotografie v této sbírce patří daugherotypie, ferrotypie, ambrotypie a autochromové desky. Nejpočetnější jsou vizitky a kabinetky z období 1880–1915. Sbírka zahrnuje i fotografie F. Drtikola, J. Sudka a M. Háka. Z fotografií 2. pol. 20. století jsou zastoupeny hlavně krajinářské fotografie mnoha českých autorů (např. J. Havel, J. Pohribný, J. Pikous, M. Švolík, P. Baňka, V. Heckel a mnozí další), zhotovené pro soutěžní výstavy Štít Viléma Heckela v letech 1973–1988. Sbírka zahrnuje i mnoho fotografií českých autorů z 60. – 80. let (např. K. Plicka, R. Fejfar, T. Kuščinský aj.). Hojně jsou ve sbírce svými fotografiemi zastoupeni také autoři, kteří se v letech 1962–1969 sdružili v libereckém Studiu výtvarné fotografie (V. Boháč, J. Bartoš, V. Dlouhý, V. Hanzl, J. Kabíček, M. Kalík, Č. Krátký, J. Pikous, J. Plátek, L. Postupa a další). V posledních dvaceti letech je tato sbírka cíleně dle možností rozšiřována o fotografie autorů a témat se vztahem k Libereckému kraji (K. Došek, J. H. Honzík, J. Jiroutek, J. Pikous ml., V. Špilar a další).
Kurátor: K. N. Nováková


KACHLE A DLAŽDICE
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Čechy, Evropa, Asie.
Období: Nejstarším předmětem ve sbírce je gotický komorový kamnový kachel z Ústí nad Labem z 1. poloviny 15. století, nejmladší kachle pocházejí z konce 19. století.
Předměty: Sbírka kachlů a dlaždic v současné době čítá 530 předmětů. V kolekci jsou zastoupeny španělské kachle z 15. – 17. století, italské vlisky z 16.století, barokní dlaždice z Německa, Švýcarska, Nizozemí, Francie, Čech i Moravy. Velice krásnou kolekcí je soubor perských kachlí z 15. a 16. století. 19. století je zastoupeno kolekcí anglické firmy Minton a produkcí moravské firmy z Kopřivnice.
Kurátor: P. Šťovíčková


KAPITALISMUS
Území: Rakouská monarchie, Rakousko-Uhersko, Německo, Československá republika, Evropa
Období: 1848–1945
Předměty: Předměty různého charakteru – období 1848–1945 – kromě položek zařazených do specializovaných předmětových fondů; dvojrozměrné předměty – knihy, periodika, písemné a tištěné dokumenty – vyhlášky, nařízení, volební materiály, plakáty, potravinové lístky, legitimace ad.; trojrozměrné předměty – uniformy, zbraně, sklo, upomínkové předměty, hudební automaty, hudební nástroje, hračky a hry, školní pomůcky, brýle, fotoaparáty ad. Sbírku tvoří předměty ze starých muzejních fondů, z bývalého městského muzea (Heimatsmuseum), bývalých muzeí v regionu – Jablonecko, Sychrov, Chrastava, Nové Město pod Smrkem, Muzea boje proti fašismu v Liberci, převody z muzea v Jablonci nad Nisou, knihovny Severočeského muzea, koupě, dary, sběry.
Kurátor: L. Lacina


KOVY - CÍN
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Sbírka zahrnuje především oblast střední Evropy (Čechy, Morava, Slezsko, Německo, Rakousko), západní Evropy (Holandsko, Franice, Anglie, Švýcarsko) a mimoevropské oblasti (Čína, Japonsko)
Období: 16.-20. Století
Předměty: Stolní nádobí, cechovní a církevní nádobí a náčiní
Kurátor: J. Virt


KOŠÍKÁŘSTVÍ
Území: Japonsko, Čína, Evropa.
Období: 19. až 20. století.
Předměty: Podsbírka zahrnuje malou kolekci dekorativních košíků, váz, slaměných intarzovaných krabiček, dále slaměné ošatky, košíky na ruční práce, rohože, prostírky a podnosy z 19. století. Některé předměty zakoupeny ze světové výstavy ve Vídni v roce založení Severočeského muzea v Liberci (1873). Materiály: bambus, štípané tropické traviny, sláma, textil.
Kurátor: A. Pomothy


MEDAILE
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Liberecko a Jablonecko, Rakousko-Uhersko, Německo, Francie, Itálie a další evropské státy.
Období: Nejstarší předměty jsou z konce 17. století. Většina sbírky je tvořena předměty z konce 19. století a první třetiny 20. století. Početně je zastoupena česká medaile 2. pol. 20. století až do současnosti.
Předměty: Medailony, poutní medaile, spolkové a zájmové, autorská tvorba z přelomu 19. a 20. století: J. Ch. Christelbauer, A. Neuberger, R. Tautenhayn, A. R. Weinberger, I. B. Pichl, J. Neubauer, A. Dörr, L. Hujer, A. Hartig, Fr. Anýž, O. Španiel, J. Horejc, M. Beutler, A. Peter, J. Šejnost a jiní. Jsou zde také skleněné, porcelánové, plastové a galvanoplasticky zhotovené medaile, dále sádrové modely k autorským medailím (F. Pavlů). Početně jsou zde v průřezu zastoupeni čeští medailéři druhé pol. 20. století (J. Harcuba, V. Housa, Z. Kolářský, L. Kozák, M. Knobloch, M. Mlynář a další). Od r. 1990 jsou preferováni autoři z Libereckého kraje (J. Dostál, V. Dostál, J. Hásek, P. Horák, J. Lukáš, J. Oplištil), ale ve sbírce jsou i nové práce dalších významných autorů z ČR. Pravidelně doplňujeme i ražby z České mincovny, Znaku Malá Skála a od r.1998 také absolventské práce VOŠ oboru Ražená mince a medaile v Jablonci n. N.
Kurátor: K. N. Nováková


MINERALOGICKÁ
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Převážně území severních Čech, zejména Libereckého kraje, ale i jiné oblasti bývalého Československa. Okrajově jsou též zastoupeny sběry z jiných zemí či světadílů.
Období: Od konce 19. století do současnosti.
Předměty: Vzorky minerálů a hornin. Sbírka dokumentuje geologické složení severních Čech, obsahuje charakteristické horniny a minerály zdejšího regionu, zastoupeny jsou i méně obvyklé minerály či horniny. Do sbírky patří i mnohé atraktivní minerály z různých lokalit celého světa. V současnosti se sbírka prakticky nerozšiřuje, protože v muzeu není zaměstnán geolog.
Kurátor: M. Pudil


NIŽŠÍ ROSTLINY
Území: převážně bývalé Československo
Období: 20. století
Předměty: herbářové položky (lišejníky, houby, mechorosty), cca 3 tis.
Kurátor: G. Leugnerová


NUMIZMATICKÁ
Území: Česká republika, rakouská monarchie, Rakousko-Uhersko, Evropa několik kusů mincí z Asie (Čína, Indie, Japonsko, Malajsie), několik kusů mincí z Afriky (Egypt, Maroko, Tunis), několik kusů mincí z Ameriky (USA, Kanada, Mexiko, Argentina, Brazílie, Guatemala, Chile, Uruguay). Od roku 1990 se sbírka doplňuje nákupy mincí československých a českých a českých mincí ražených od roku 1993 v mincovně v Jablonci nad Nisou.
Období: Převážně 19. a 20.století, 4 ks antických mincí.
Předměty: Mince, Au, Ag, obecné kovy
Kurátor: T. Trávníček


OBECNÉ KOVY
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: sbírka zahrnuje celou Evropu (Španělsko, Francie, Anglie, střední Evropa, Rusko, Balkán) i mimoevropská území (Japonsko, Čína, Indie, Přední Východ)
Období: 7. stol. Př. Kr. - současnost
Předměty: nejrůznější druhy nádob a náčiní z kovů, cechovní a církevní předměty, stavební a nábytková kování a části, svítidla všeho druhu - materiálově v rozmezí obecných kovů (železo, litina, bronz, mosaz, měď, zinek, olovo, alpaka aj.)
Kurátor: J. Virt


OBRAZY
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Liberecko, Česká republika
Období: 19. a 20. století, několik kusů z 18. století.
Předměty: Olejomalby na plátně, dřevě, plechu, pastely. Obrazy starého Liberce a dalších míst v regionu, hodnoty spíše dokumentární než umělecké. Portréty představitelů města a libereckých měšťanů od libereckých umělců. Sbírka 41 střeleckých terčů libereckých střelců. Obrazy s náboženskou tematikou. Různé veduty a portréty.
Kurátor: Z. Hrabák


ODZNAKY A VYZNAMENÁNÍ
Území: Regiony Liberecko, Jablonecko; území Rakousko-Uherska, Německa; dnešní Česká republika, Evropa.
Období: Převážně 20. století.
Předměty: Sbírku tvoří předměty (odznaky a vyznamenání) ze starých muzejních fondů, bývalého muzea v Chrastavě, Muzea boje proti fašismu v Liberci, sběrů, příležitostných koupí a darů – Schlaraffia, první světová válka, druhá světová válka, období Rakousko-Uherska, Československa, České republiky; stranické, členské, spolkové, propagační, sportovní, příležitostné.
Kurátor: L. Lacina


PALEONTOLOGICKÁ
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Převážně území Čech, zejména oblasti Kladenska, Rakovnicka, Žacléřska a Ostravska. Okrajově jsou též zastoupeny sběry z jiných zemí.
Období: Od konce 19. století do současnosti.
Předměty: Otisky rostlin či živočichů, fosilní nálezy částí rostlin a živočichů. Sbírka dokumentuje složení prvohorní flory výše uvedených oblastí. Zahrnuje charakteristické zástupce flory i fauny různých geologických období zastoupených na území Čech. V současnosti se sbírka nerozšiřuje, protože v muzeu není zaměstnán paleontolog.
Kurátor: M. Pudil


PAPÍROVÁ PLATIDLA
Území: Především rakouská monarchie, Rakousko-Uhersko, ČSR, protektorát Čechy a Morava, Slovenský stát, ČSSR, ČR, Rakousko, Německo.
Období: Sbírka zahrnuje papírová platidla z 18., 19. a 20. století.
Předměty: Převážnou část sbírky tvoří papírové bankovky. Vyskytují se zde ale také bankovky tištěné na textilie, cenné papíry a několik mincí.
Kurátor: T. Trávníček


PLAKÁTY
Území: Střední Evropa. Převážně Německo, Francie, Čechy a Rakousko.
Období: Zhruba třetinu sbírky tvoří secesní plakáty a plakáty z let 1889-1918, více než polovinu pak plakáty z 50.-80. let 20.století. Méně zastoupeny jsou plakáty dokumentující období v rozmezí let 1918-1950. Iniciátorem sbírky v tehdejším Severočeském průmyslovém muzeu byl historik umění dr. Gustav E. Pazaurek, jenž zde jako kustod působil v letech 1892-1905. S jeho odchodem skončila doba intenzivního sběru plakátů, které však ve větším množství docházely do muzea až do roku 1910. V dalším období byly plakáty získávány pouze příležitostně, a to výhradně jako reklamní materiál. Kolekci plakátů kriticky utřídil, uspořádal a zavedl jako sbírkový fond až dr. J. V. Scheybal, působící v Severočeském muzeu v letech 1965-1988. Zásluhou dalšího kurátora sbírky, dr. Z. Hrabáka, se tato významně rozšířila o československý filmový plakát a začala být znovu doplňována nákupy materiálem dokumentujícím období mezi dvěma světovými válkami.
Předměty: Plakáty výstavní, reklamní, propagační a filmové (litografie, knihtisk, ofset).
Kurátor: Z. Hrabák


POHLEDNICE
Území: Převážně severní Čechy s důrazem na oblast Libereckého kraje, CHKO Jizerské hory a Krkonošský národní park, dále přilehlé pohraničí sousedních zemí a jiné lokality – i zahraniční, pokud jsou ve vztahu k sledované oblasti (např. adresát).
Období: Od vzniku pohlednice – nejstarší z r. 1892 – do současnosti. Sbírka vznikla v 70. letech 20. století v souvislosti s výzkumem etnografa PhDr. J. V. Scheybala, později byla přičleněna sbírka G. Seegera (v muzeu od r. 1905) a soubory z poválečných svozů. Doplňována je současnou tvorbou.
Předměty: Z hlediska techniky dokumentuje sbírka vývoj od litografie do současnosti, nachází se zde několik fotochromií, plastických tisků i stereoskopických pohlednic a kombinovaných technik, časté jsou fotopohlednice. Tematicky převažují místopisné pohlednice, dále zde jsou propagační a gratulační lístky, pohlednice osobností a historických událostí.
Kurátor: M. Lhotová


PORCELÁN A KERAMIKA
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Čechy, Evropa, Amerika, Asie
Období: Sbírka keramiky a porcelánu patří k nejstarším sbírkám v Severočeském muzeu. Nejstarší předměty pocházejí z období antiky, nejmladší byly vyrobeny v roce 2011.
Předměty: Původní základ vytvořený sběratelem a mecenášem baronem Heinrichem von Liebiegem se rychle rozrůstal o přírůstky z aukcí a z pravidelných nákupů u starožitníků takřka po celé Evropě. O rozšíření sbírky se zasloužil první placený kustod architekt W. D. Vivié, arch. Albert Hofman a samozřejmě v neposlední řadě dr. Gustav E. Pazaurek. Jejich soustředěnou prací vznikla unikátní kolekce renesanční italské majoliky, německé kameniny se solnou glazurou, barokní delftské a francouzské fajáns, rokokového míšeňského, vídeňského a berlínského porcelánu, empírové wedgwoodské kameniny, asijské kolekce zastoupené nejpočetněji japonskou a čínskou keramikou a vynikajícími doklady secesní tvorby z celého světa. Kolekce je soustavně doplňována o tvorbu současných výtvarníků a designérů.
Kurátor: P. Šťovíčková


PRAPORY
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Regiony Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko; území dnešní České republiky.
Období: 19. a 20. století; větší část položek z období cca 1875–1938
Předměty: Prapory, vlajky, korouhve – politické, spolkové, školní ad.; součásti praporů – žerdi, stuhy. Sbírku tvoří především položky převedené z bývalého Městského muzea (Heimatsmuseum) a ze zrušených muzeí na Liberecku (Chrastava, Nové Město pod Smrkem) a Jablonecku.
Kurátor: L. Lacina


PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ
Území: Liberecko, Česká republika, Evropa
Období: Podsbírka dokumentuje zejména období počátků průmyslové výroby, postupující industrializaci a nástup nových technologií, zejména od 2. poloviny 18. století do současnosti. Velká část sbírky je zaměřena také na období I. a II. světové války a 50. léta 20. století.
Předměty: Podsbírka zahrnuje předměty a k nim se vztahující výkresovou dokumentaci s vazbami na průmyslovou výrobu, industrializaci a nástup nových technologií, zejména v období od 2. poloviny 18. století do současnosti. Předměty této podsbírky dokumentují vývoj průmyslu, techniky, technologií a typických pracovních postupů v manufakturní a průmyslové výrobě různých odvětví. Sbírka dokumentuje i pracovní využívání lidských zdrojů v období II. světové války a v 50. letech 20. století pro průmyslovou výrobu. Součástí sbírky jsou i předměty dokumentující vývoj techniky, použité v sídelních aglomeracích Libereckého kraje, například městské vodovodní, kanalizační a energetické sítě, telekomunikace a další. Sbírkové předměty pocházejí z celé oblasti Libereckého kraje, zvláště se zaměřením na zdejší významné průmyslové lokality. Hlavní oblasti zájmu sběru předmětů a technické a technologické dokumentace k jednotlivým tématům v Libereckém kraji:- historický vývoj technologií, techniky a výroby cílený především na předměty s povahou významných hmotných dokladů (důležité vynálezy, patenty, výrobní prostředky a technická zařízení) všech odvětví zdejší průmyslové výroby - dějiny hornictví – starší časový přesah - industriální archeologie- zbrojní průmysl a specializovaná válečná výroba v období II. světové války s širšími evropskými souvislostmi- vodárenství a nakládání s přírodními zdroji- energetika- sdělovací technika a telekomunikace.
Kurátor: I. Rous


SÁDRA - PLASTIKY
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: plastiky ze sádry a kovů z oblasti Evropy (Čechy, Německo, Francie)
Období: 19.a 20. stol.
Předměty: volné plastiky ze sádry a kovů a sádrové odlitky předmětů užitého umění
Kurátor: Z. Hrabák


SKLO
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Čechy, Evropa, Asie, Amerika
Období: Od starověku do současnosti
Předměty: Nádoby, reliéfy, vitráže, malby na skle, plastiky, umělecké objekty
Kurátor: O. Palata


SOCIALISMUS
Území: Převážně oblast okresu Liberec, částečně Jablonecko, dále místa mající souvislost s danou oblastí (např. družební města).
Období: Od 9. 5. 1945 až do rozpadu československé federace 31. 12. 1992. Sbírka byla založena v 60. letech, několikrát se měnilo její označení, od r. 1999 po oddělení nového fondu soudobých dějin nese nejvíce používaný název socialismus.
Předměty: Charakter sbírky je silně ovlivněn původním záměrem dokumentovat budování a úspěchy socialismu – propagační předměty, letáky a plakáty, knihy, časopisy, potravinové lístky, legitimace; dále soubory lisovaného skla, fotoaparáty, školní pomůcky, uniformy, sportovní potřeby. Cenné materiály se zachovaly k událostem let 1968–1969 i k roku 1989 (letáky, ručně psané plakáty, zvukové a filmové nahrávky). Liberecký průmysl dokumentují vzorníky a propagace výrobků, důležitý je soubor modelů ze Stavoprojektu.
Kurátor: M. Lhotová


SOUDOBÉ DĚJINY
Území: Regiony Liberecko, Jablonecko; Česká republika
Období: Od vzniku České republiky 1. 1. 1993
Předměty: Do roku 2012 převážně tištěný a fotografický materiál, sledující regionální dějiny po roce 1992; dokumentace voleb, regionálních společenských a sportovních aktivit ad.
Kurátor: L. Lacina


STARÉ TISKY
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Čechy, Morava, Evropa.
Období: Sbírka byla budována především jako soubor renesanční a barokní slepotiskové vazby. V současné době čítá 1905 svazků od 15. do 20. století, z toho 64 rukopisů a 8 inkunábulí.
Předměty: Mezi nejstarší předměty patří zlomky antifonáře a dvou graduálů z poloviny 15. století. Součástí sbírky jsou i české tisky z 16. – 18. století, mezi kterými nalezneme několik exemplářů Melantrichovy Bible české vydané v roce 1556 a 1557 (I. a II. vydání) nebo známé 1. vydání Itinerarium Sacrae Scripturae vydané Danielem Adamem z Veleslavína v Praze v roce 1592, komplet šesti dílů Bible Kralické ze 16. století nebo Herbář aneb Bylinář od Ondřeje Mathioliho z roku 1596. Z cizojazyčných tisků jsou ve sbírce zastoupeny nejpočetněji bible a různé církevní texty. Z odborných knih vynikají soubory architektonických knih, mědirytů, knihy lékařské nebo např. oblíbené Merianovy topografie. Velice cennou částí sbírky jsou také rukopisné kronikářské záznamy a památníky z cest.
Kurátor: P. Šťovíčková


ŠPERKY
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Rakousko-Uhersko, Německo a ČR. Dále v menší míře i ostatní evropské země, zejména Holandsko, Itálie, Francie, Norsko, Polsko aj. Zastoupeny jsou i předměty z Japonska a jiných zemí Dálného Východu.
Období: Od 6. stol. př. n. l. až do současnosti. Nejhojnější jsou předměty z 19. a 20. století.
Předměty: Sbírka zahrnuje převážně šperky a předměty z drahých kovů. K nejstarším patří předměty denní potřeby a šperky z období starověkého Říma a několik románských a gotických liturgických předmětů a šperků z oblasti celé Evropy. Jsou zde hojně zastoupeny příbory od období renesance až do 2. poloviny 20. století a mnohé další předměty a nádoby používané ke stolování, převážně ze stříbra nebo postříbřených obecných kovů. Významně jsou zde od období renesance zastoupeny i toaletní soupravy a potřeby, psací soupravy, pečetidla, solitérní broušené kameny, dózy, flakony, neceséry, kapesní hodinky, knižní kování a malované miniatury. Je zde i velká sbírka galvanoplastických kopií nádob a reliéfů zhotovených dle Římských a renesančních předloh v 19. století. Významně je zastoupena také stříbrnická produkce Wiener Werkstätte. Sbírka obsahuje japonské vlasové jehlice a mečové záštity (cuby) a další předměty z oblasti Dálného východu. Sbírka zahrnuje všechny typy šperků od období gotiky až po současnost – prsteny, řetězy, opasky, náušnice, náramky, náhrdelníky a brože z mnoha evropských, ale i asijských destinací. Početně je zde zastoupen také lidový šperk z mnoha oblastí Evropy, dále bižuterie a bižuterní polotovary. Významnou součástí sbírky je také studentský šperk z 20. a 21. století z odborných škol v Jablonci n. N., Turnově, Železném Brodě a Katedry designu TUL. Nedílnou součástí sbírky je také významná kolekce současného českého autorského šperku, cíleně vytvářená od 70. let 20. století.
Kurátor: K. N. Nováková


TEXTIL
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Čechy, Evropa, Asie, Amerika, Afrika.
Období: Od 4. století do současnosti.
Předměty: Kolekce fragmentů koptských tkanin ze 4. – 7. století, soubory orientálních koberců, liturgických textilií, vzorků tkanin, sametů, tisků, výšivek a krajek, dále skupiny dámských, pánských a dětských oděvů, módních doplňků a spodního prádla a bytový textil z období od středověku do současnosti. Materiál: bavlna, hedvábí, len, vlna, konopí, viskóza, dracoun, syntetická vlákna, kůže, dřevo, kov, sklo.
Kurátor: D. Breuerová


UMĚLECKÉ HODINY
Území: Sbírka Umělecké hodiny svým rozsahem zastoupených předmětů pokrývá území takřka celé Evropy. Zvláště početněji jsou zastoupeny hodiny vyrobené na území Německa, Francie, Rakouska-Uherska a Československa. Několik kusů pochází i z nizozemské a anglické produkce.
Období: Nejstarší hodiny pocházejí z Německa z počátku 17. století a tvoří tak nejstarší exponáty této sbírky. Dalšími typy hodin ve sbírce zastoupenými jsou věžovité, horizontální a talířové nástěnné hodiny z 18. století. Ve sbírce převažují hodiny zejména ze století 19. a první třetiny století 20. V poslední době byla sbírka také doplněna několika kusy nástěnných hodin, budíků a náramkových hodinek z 2. poloviny 20. století.
Předměty: Nalézá se zde několik kusů nástěnných věžových hodin z počátku 17. století. Mezi nejvzácnější a nejstarší kusy sbírky zároveň patří horizontální hodiny české i německé provenience, dále talířové nástěnné hodiny, pilové hodiny z 18. století, několik kusů obrazových hodin z 19. stol. Ve sbírce převažují zejména sloupkové stolní hodiny z 1. pol. 19. stol., najdeme zde i dva kusy hodin zhotovených ve stylu francouzského neorokoka. Mezi pozoruhodné kusy patří figurální hodiny z míšeňského porcelánu a několik hodin z období secese. Zastoupena je zde i běžnější produkce nástěnných pendlovek, kukaček aj., dále několik kuchyňských hodin z 30. a 40. let 20. století a sbírka je doplněna i několika kusy budíků, stolních, nástěnných hodin a poměrně početnou kolekcí náramkových hodinek z 2. poloviny 20. století.
Kurátor: K. N. Nováková


UŽITÝ DESIGN
Území: Sbírka zahrnuje území Evropy s převahou výrobků z území bývalé ČSR
Období: 20. Století
Předměty: sbírka obsahuje předměty domácí potřeby, kancelářské předměty, části vybavení domácností a budov
Kurátor: K. N. Nováková


VZORNÍKY
Území: Čechy, Evropa.
Období: 19. a 20. století.
Předměty: Vzorník návrhů secesních papírových tapet s barevnými variacemi od profesora Otto Eckmanna z roku 1898, sbírka originálních návrhů a litografií vázaných koberců z bývalé firmy I. Ginzkey ve Vratislavicích nad Nisou z let 1896–1906. Materiál: papír.
Kurátor: A. Pomothy


ZBRANĚ
Výběr (ukázka) předmětů: e-sbirky
Území: Sbírka zahrnuje celé území Evropy (Španělsko, Francie, Anglie, Německo, Itálie, střední Evropa, Rusko, Balkán) i mimoevropské kultury (Afrika, Přední Východ, Indie, Čína, Japonsko)
Období: od 14. stol. - 20. stol.
Předměty: chladné i palné zbraně, zbroj, součásti zbraní (hlavně, zámky), vybavení(kleště na litá kulí, zkoušečky střelného prachu aj.)
Kurátor: J. Virt


ZOOLOGICKÁ
Území: Především území severních Čech, zejména Libereckého kraje, ale i jiné oblasti České republiky. Exotická fauna tropických oblastí je zastoupena pouze okrajově, zejména skupinou Mollusca. Sbírka je průběžně doplňována vlastními nálezy či dary.
Období: Od konce 19. století do současnosti.
Předměty: Dermoplastické preparáty ptáků a savců, balky drobných savců a ptáků, vajíčka ptáků, ulity měkkýšů (Mollusca). Sbírka dokumentuje vývoj fauny obratlovců severních Čech od zač. 20. století po současnost. Obsahuje dokladové exempláře většiny zdejších druhů savců a ptáků, z nichž mnohé se v tomto území již nevyskytují vůbec či jen velmi vzácně. Sbírka tedy slouží mj. k dotváření pohledu na vývoj přírodního prostředí za uplynulé století v souvislosti se změnami tradičního hospodaření v krajině. V současné době je rozšiřování sbírky již spíše nahodilé, poněvadž nelze živočichy záměrně usmrcovat pouze z důvodů dokladování. Dokladování probíhá fotodokumentací či jinými podobnými metodami.
Kurátor: M. Pudil


 


Otevírací doba:
denně mimo pondělí
9:00-17:00 hodin
středa do 18:00 hodinKnihovna:
úterý a čtvrtek
13:00-16:00 hodin


Vstupné:

Expozice+výstavy
dospělí: 50 Kč
studenti, žáci: 20 Kč
důchodci: 20 Kč

Pouze výstavy
dospělí: 30 Kč
studenti, žáci: 10 Kč
důchodci: 10 Kč

děti do 6 let, ZTP,
ZTPP: zdarma
rodinné: 120 Kč

Programy
pro školy:

jednotné: 30 Kč

» více...


Krajský úřad Libereckého kraje

Severočeské
muzeum v Liberci
je příspěvkovou
organizací
Libereckého kraje
» vypnout pozadí…

 

© 2004-2016 Severočeské muzeum v Liberci, Jiří Sloup, Anna Baldová, Ivan Rous, kolektiv, Inertia master Czech. Aktualizováno: 17.12.2017 13:46:51