SeveroŔeskÚ muzeum v Liberci
CZ     EN     DE

Navigace

Aktuality

P°ipravujeme

O muzeu

Expozice

VstupnÚ

Knihovna

Publikace

╚tvrtletnÝk

SbornÝky

SbÝrky

Slu×by

PracovnÝci

Fotogalerie

Videogalerie

Archiv webu

Volnß mÝsta a
ve°ejnÚ zakßzky


ZßkladnÝ
dokumenty


Pro mÚdia

Kontakt

NapiÜte nßm

Muzeum dýtem
EXPON┴T M╠S═CE

LOT SE SVŢMI DCERAMI

NALEZEN═ MOJÄ═ŐE

LOT SE SVŢMI DCERAMI

NALEZEN═
MOJÄ═ŐE


barevnß podmalba
dÝlna Vincenze Jankeho
Novř Bor,
1. t°. 19. stol.
sbÝrka NM Praha
inv.Ŕ. H2-158837,
H2-158838

Tvorba malÝ°e Vincenze Jankeho zahrnovala pestrou Ükßlu nßmýt¨, mezi nimi× se vyskytovaly i p°Ýbýhy ze StarÚho zßkona. Ve sbÝrce NßrodnÝho muzea Praha se nalÚzajÝ dvý podmalby na skle s týmito tÚmaty: Lot se svřmi dcerami a NalezenÝ Moj×ÝÜe.

Lot, jedinř spravedlivř mu× v Sodomý, byl varovßn andýly, ×e Hospodin chystß zkßzu obou h°ÝÜnřch mýst Sodomy a Gomory. Lotova man×elka se p°i ˙týku ohlÚdla a p°i pohledu na ho°ÝcÝ mýsto se promýnila v solnř sloup. Na podmalbý dcery opÝjejÝ otce, aby omßmen vÝnem s nimi zplodil novou generaci lidskÚho rodu.

Faraˇn, vystraÜenř r¨stem poŔtu Izraelc¨ v Egyptý, p°ikßzal, aby byl ka×dř chlapec po narozenÝ usmrcen. Moj×ÝÜova matka nechala malÚho Moj×ÝÜe v oÜatce v rßkosÝ u b°ehu Nilu, kde jej nalezla faraonova dcera s dÝvkami. Moj×ÝÜova sestra, je× p°ihlÝ×ela opodßl, nabÝdla faraonový dce°i, ×e zavolß kojnou z hebrejskřch ×en. Ta souhlasila a Moj×ÝÜ se tak lstÝ vrßtil ke svÚ matce.


[zobrazit/skrřt vÝce]

» archiv...


WebArchiv

 

 

 

 Aktuelle Ausstellungen
 DOPROVODN╔ PROGRAMY
NEJEN PRO ŐKOLY


DoprovodnÚ programy leden-Ŕerven 2016

VÜem, kte°Ý by rßdi pronikli hloubýji do nýkterÚho z tÚmat, je× expozice a vřstavy p°edstavujÝ, nabÝzÝme mo×nost vybrat si nýkterř z doprovodnřch lektorskřch program¨. AŔkoli jsou primßrný urŔenÚ pro Ükoly a Ükolky, je mo×nÚ je po domluvý uspo°ßdat i pro ve°ejnost.

Ke sta×enÝ:

 nabÝdka program¨ - 2. pololetÝ 2016/2017

» pracovnÝ listyOtevÝracÝ doba:
denný mimo pondýlÝ
9:00-17:00 hodin
st°eda do 18:00 hodinKnihovna:
˙terř a Ŕtvrtek
13:00-16:00 hodin


VstupnÚ:

Expozice+vřstavy
dospýlÝ: 50 KŔ
studenti, ×ßci: 20 KŔ
d¨chodci: 20 KŔ

Pouze vřstavy
dospýlÝ: 30 KŔ
studenti, ×ßci: 10 KŔ
d¨chodci: 10 KŔ

dýti do 6 let, ZTP,
ZTPP: zdarma
rodinnÚ: 120 KŔ

Programy
pro Ükoly:

jednotnÚ: 30 KŔ

» vÝce...


Krajskř ˙°ad LibereckÚho kraje

SeveroŔeskÚ
muzeum v Liberci
je p°Ýspývkovou
organizacÝ
LibereckÚho kraje
» vypnout pozadÝ…

 

ę 2004-2016 SeveroŔeskÚ muzeum v Liberci, Ji°Ý Sloup, Anna Baldovß, Ivan Rous, kolektiv, Inertia master Czech. Aktualizovßno: 18.08.2017 15:50:08