SeveroŔeskÚ muzeum v Liberci
CZ     EN     DE

Navigace

Aktuality

P°ipravujeme

O muzeu

Expozice

VstupnÚ

Knihovna

Publikace

╚tvrtletnÝk

SbornÝky

SbÝrky

Slu×by

PracovnÝci

Fotogalerie

Videogalerie

Archiv webu

Volnß mÝsta a
ve°ejnÚ zakßzky


ZßkladnÝ
dokumenty


Pro mÚdia

Kontakt

NapiÜte nßm

Muzeum dýtem
EXPON┴T M╠S═CE

SKLEN╠NŢ MOZAIKOVŢ OBRAZ MADONY HEJNICK╔

SKLEN╠NŢ MOZAIKOVŢ OBRAZ MADONY HEJNICK╔

Technika mikromozaiky (na naÜem ˙zemÝ zcela ojedinýlß), barevnÚ sklosmalty, zlatÚ tessery (dÝlce mozaiky), filati (sklenýnß vlßkna), mýdýnř a pozinkovanř plech, Itßlie, konec 19. stoletÝ, restaurovaly: MgA. Magdalena KracÝk Őtorkßnovß, Ph.D. a Mgr. Jana Fo°tovß Tor˛oÜovß, Eg4186

Mozaika byla umÝstýna na nßhrobnÝ desce na zruÜenÚm mýstskÚm h°bitový v Liberci na RuprechtickÚ ulici. Do SeveroŔeskÚho muzea ji p°edala v sedmdesßtřch letech 20. stoletÝ Ve°ejnß bezpeŔnost, kterß poÜkozenř obraz zajistila u pachatele. Býhem letoÜnÝho roku se dÝky finanŔnÝ podpo°e Nadace Preciosa poda°ilo mozaiku zrestaurovat pro budoucÝ muzejnÝ expozice.

P°edlohou mozaiky byla Hejnickß madona, zvanß Mater Formosa (Matka spanilß), zßzraŔnß soÜka umÝstýnß na oltß°i chrßmu NavÜtÝvenÝ Panny Marie v HejnicÝch. Tato gotickß d°evo°ezba uŔinila z Hejnic vřznamnÚ poutnÝ mÝsto, svřm výhlasem p°esahujÝcÝ zemskÚ hranice. Podle legendy je uctÝvßna od konce 12. stoletÝ, kdy ji zavýsil sÝta° (°eÜetß°) z Lu×ce na lÝpu na b°ehu °ÝŔky SmýdÚ. Nejen jeho ×ena s dÝtýtem, ale i dalÜÝ prosebnÝci se na p°Ýmluvu P. Marie doŔkali zßzraŔnÚho uzdravenÝ. Ji× roku 1211 byla ˙dajný postavena na tomto mÝstý kaple. PrvnÝ pÝsemnß zmÝnka o kostelu vÜak pochßzÝ z roku 1408, kdy se stal cÝlem pouti mýÜŁan¨ ze Zho°elce. Slohový socha Madony nßle×Ý do osmdesßtřch let 14. stoletÝ.


[zobrazit/skrřt vÝce]

» archiv...
WebArchiv

 

 

 

 Aktuelle Ausstellungen
 DOPROVODN╔ PROGRAMY
NEJEN PRO ŐKOLY


DoprovodnÚ programy zß°Ý-prosinec 2017

 nabÝdka program¨ - 1. pololetÝ 2017/2018

» pracovnÝ listyOtevÝracÝ doba:
denný mimo pondýlÝ
9:00-17:00 hodin
st°eda do 18:00 hodinKnihovna:
˙terř a Ŕtvrtek
13:00-16:00 hodin


VstupnÚ:

Expozice+vřstavy
dospýlÝ: 50 KŔ
studenti, ×ßci: 20 KŔ
d¨chodci: 20 KŔ

Pouze vřstavy
dospýlÝ: 30 KŔ
studenti, ×ßci: 10 KŔ
d¨chodci: 10 KŔ

dýti do 6 let, ZTP,
ZTPP: zdarma
rodinnÚ: 120 KŔ

Programy
pro Ükoly:

jednotnÚ: 30 KŔ

» vÝce...


Krajskř ˙°ad LibereckÚho kraje

SeveroŔeskÚ
muzeum v Liberci
je p°Ýspývkovou
organizacÝ
LibereckÚho kraje
» vypnout pozadÝ…

 

ę 2004-2016 SeveroŔeskÚ muzeum v Liberci, Ji°Ý Sloup, Anna Baldovß, Ivan Rous, kolektiv, Inertia master Czech. Aktualizovßno: 17.12.2017 13:46:51