SeveroŔeskÚ muzeum v Liberci
CZ     EN     DE

Navigace

Aktuality

P°ipravujeme

O muzeu

Expozice

VstupnÚ

Knihovna

Publikace

╚tvrtletnÝk

SbornÝky

SbÝrky

Slu×by

PracovnÝci

Fotogalerie

Videogalerie

Archiv webu

Volnß mÝsta a
ve°ejnÚ zakßzky


ZßkladnÝ
dokumenty


Pro mÚdia

Kontakt

NapiÜte nßm

Muzeum dýtem
EXPON┴T M╠S═CE

Vßclav Ä´ßrskř: VŢV╠SN═ ŐT═T VE TVARU KL═╚E
Vßclav Ä´ßrskř: STOJANOVŢ R┴ME╚EK NA FOTOGRAFII

UM╠LECKŢ KOV┴ě V┴CLAV Ĥ┴RSKŢ STARŐ═:

VŢV╠SN═ ŐT═T VE TVARU KL═╚E
╚echy, Turnov, kovanÚ ×elezo, kolem roku 1903, zÝskßno nßkupem od potomk¨ autora v roce 2012, inv. Ŕ. OK3458

STOJANOVŢ R┴ME╚EK NA FOTOGRAFII
╚echy, Turnov, kujnÚ ×elezo, kolem roku 1903, zÝskßno nßkupem od potomk¨ autora v roce 2013, inv. Ŕ. OK3472


Vßclav Ä´ßrskř (29. 6. 1869 - 17. 4. 1948) se narodil v P°ÝÜovicÝch u Turnova. ěemeslu se zaŔal uŔit od roku 1883 v HodkovicÝch nad Mohelkou, kde po t°ech letech zÝskal vřuŔnÝ list. Po krßtkÚm p¨sobenÝ v kovß°skřch dÝlnßch v Liberci a v Jablonci nad Nisou se roku 1888 vydal do Nýmecka na cestu za zkuÜenou. A× do podzimu roku 1892 pracoval u kovß°skřch mistr¨ v Drß×´anech, BerlÝný a Lipsku. PotÚ se vrßtil zpýt do ╚ech, aby si v MladÚ Boleslavi otev°el vlastnÝ dÝlnu, kterou vÜak v lÚtý 1893 opustil a odjel znovu do Nýmecka, kde st°Ýdavý pracoval v Drß×´anech a Hamburku a× do roku 1902. PotÚ se usadil v Turnový, kde si v Riegrový ulici z°Ýdil vlastnÝ dÝlnu, ve kterÚ p¨sobil a× do konce ×ivota. Dlouhß lÚta strßvenß pracÝ v kovß°skřch dÝlnßch v Nýmecku p°inesla Vßclavu Ä´ßrskÚmu bohatÚ zkuÜenosti a znalosti modernÝch vřtvarnřch proud¨ prßvý nastupujÝcÝ secese, kterÚ potÚ z˙roŔil ve vlastnÝ tvorbý na Turnovsku. Jeho nejŔastýjÜÝmi zakßzkami byly nßhrobnÝ m°Ý×e a domovnÝ vrata. Jeho prßce z poŔßtku 20. stoletÝ se vyznaŔujÝ rostlinnřmi motivy typickřmi pro ranou fßzi secese a vynikajÝcÝm °emeslnřm zpracovßnÝm. Na jeho tvorbu navßzal syn Vßclav Ä´ßrskř mladÜÝ, kterř pracoval rovný× v dÝlný v Turnový, kde v zßvýru ×ivota takÚ vyuŔoval umýleckÚ kovß°stvÝ a zßmeŔnictvÝ na tamnÝ St°ednÝ umýleckopr¨myslovÚ Ükole.


[zobrazit/skrřt vÝce]

» archiv...
WebArchiv

 

 

 

 ENTSCHULDIGUNG, DAS MUSEUM
IST VOR▄BERGEHEND F▄R DEN WIEDERAUFBAU
BIS NOVEMBER 2019 GESCHLOSSEN.


 


OtevÝracÝ doba:
denný mimo pondýlÝ
9:00-17:00 hodin
st°eda do 18:00 hodinKnihovna:
˙terř a Ŕtvrtek
13:00-16:00 hodin


VstupnÚ:
dospýlÝ: 30 KŔ
studenti, ×ßci: 10 KŔ
d¨chodci: 10 KŔ

» vÝce...


Krajskř ˙°ad LibereckÚho kraje

SeveroŔeskÚ
muzeum v Liberci
je p°Ýspývkovou
organizacÝ
LibereckÚho kraje
» vypnout pozadÝ…

 

ę 2004-2019 SeveroŔeskÚ muzeum v Liberci, Ji°Ý Sloup, Anna Baldovß, Ivan Rous, kolektiv, Inertia master Czech. Aktualizovßno: 16.03.2019 00:04:40