SeveroŔeskÚ muzeum v Liberci
CZ     EN     DE

Navigace

Aktuality

P°ipravujeme

O muzeu

Expozice

VstupnÚ

Knihovna

Publikace

╚tvrtletnÝk

SbornÝky

SbÝrky

Slu×by

PracovnÝci

Fotogalerie

Videogalerie

Archiv webu

Volnß mÝsta a
ve°ejnÚ zakßzky


ZßkladnÝ
dokumenty


Pro mÚdia

Kontakt

NapiÜte nßm

Muzeum dýtem
EXPON┴T M╠S═CE

Dagmar Simonovß: V┴ZA JAPAN I (╚ERN┴)
Dagmar Simonovß: V┴ZA JAPAN II (ÄLUT┴)
Radek Brezar: V┴ZA SIMPLE 3346

V┴ZA JAPAN I (╚ERN┴)
V┴ZA JAPAN II (ÄLUT┴)
Dagmar Simonovß, SUPŐS Äeleznř Brod, podjÝmanÚ sklo, pÝskovanÚ, st°ÝkanÚ barvou, vřÜka 25 cm, realizace 2012

V┴ZA SIMPLE 3346
autor nßvrhu Radek Brezar, 2014, realizace pro SM sklßrna Moser, a. s., Karlovy Vary, 2017, bezolovnatÚ berylovÚ sklo podjÝmanÚ bÝlřm emailem,foukanÚ, ruŔný brouÜenÚ, leÜtýnÚ, vřÜka 35 cm


SeveroŔeskÚ muzeum v Liberci bylo ji× od svÚho zalo×enÝ v roce 1873 ve velice ×ivÚm kontaktu s odbornřmi Ükolami v regionu. Na tuto dßvnou tradici navazujÝ v naÜÝ dobý souŔasnÝ muzejnÝ pracovnÝci. P°esvýdŔivřm dokladem je kup°Ýkladu i to, ×e SeveroŔeskÚ muzeum se podÝlÝ od roku 2004 na p°Ýpravý a pr¨býhu SympoziÝ umýleckopr¨myslovřch Ükol LibereckÚho kraje, stejnřm potvrzenÝm spoleŔnÚho zßjmu je takÚ muzejnÝ iniciativa p°i po°ßdßnÝ festivalu UP+. Kurßto°i sbÝrek podle svÚho profesnÝho za°azenÝ pr¨bý×ný sledujÝ Ŕinnost jednotlivřch Ükol a v rßmci mo×nostÝ dopl˛ujÝ stßvajÝcÝ sbÝrkovÚ °ady muzea o pozoruhodnÚ studentskÚ prßce. Mezi nejnovýjÜÝ akvizice, pochßzejÝcÝ z lo˛skÚho nßkupu, pat°Ý i vystavenß dvojice vßz s nßzvem JAPAN I a JAPAN II z roku 2012. Autorka Dagmar Simonovß, studentka St°ednÝ umýleckopr¨myslovÚ Ükoly sklß°skÚ v ÄeleznÚm Brodý, zÝskala za mimo°ßdnou vřtvarnou kvalitu týchto vßz 2. mÝsto v mezinßrodnÝ soutý×i Studentskř design 2012.

Skvýlou ˙rove˛ ×eleznobrodskÚ sklß°skÚ Ükoly reprezentuje mezi lo˛skřmi p°Ýr¨stky takÚ vßza Ond°eje Brezara. V roce 2014 s jejÝm nßvrhem zvÝtýzil v presti×nÝ soutý×i Cena Ludwiga Mosera a sklßrna MOSER a. s. v Karlovřch Varech za°adila tuto novinku do svÚho nabÝdkovÚho katalogu. S karlovarskou sklßrnou mß SeveroŔeskÚ muzeum dlouhodobou dohodu o spoluprßci, a proto po p°edbý×nÚ domluvý zhotovila v lo˛skÚm roce sklßrna MOSER a. s. Brezarovu ruŔný brouÜenou vßzu s nßzvem SIMPLE 3346 jmenovitý pro libereckou sbÝrku skla a výnovala ji SeveroŔeskÚmu muzeu jako velkorysř sponzorskř dar.


[zobrazit/skrřt vÝce]

» archiv...
WebArchiv

 

 

 

 ENTSCHULDIGUNG, DAS MUSEUM
IST VOR▄BERGEHEND F▄R DEN WIEDERAUFBAU
BIS NOVEMBER 2019 GESCHLOSSEN.


 


OtevÝracÝ doba:
denný mimo pondýlÝ
9:00-17:00 hodin
st°eda do 18:00 hodinKnihovna:
˙terř a Ŕtvrtek
13:00-16:00 hodin


VstupnÚ:
dospýlÝ: 30 KŔ
studenti, ×ßci: 10 KŔ
d¨chodci: 10 KŔ

» vÝce...


Krajskř ˙°ad LibereckÚho kraje

SeveroŔeskÚ
muzeum v Liberci
je p°Ýspývkovou
organizacÝ
LibereckÚho kraje
» vypnout pozadÝ…

 

ę 2004-2019 SeveroŔeskÚ muzeum v Liberci, Ji°Ý Sloup, Anna Baldovß, Ivan Rous, kolektiv, Inertia master Czech. Aktualizovßno: 20.01.2019 22:36:00