SeveroŔeskÚ muzeum v Liberci
CZ     EN     DE

Navigace

Aktuality

P°ipravujeme

O muzeu

Expozice

VstupnÚ

Knihovna

Publikace

╚tvrtletnÝk

SbornÝky

SbÝrky

Slu×by

PracovnÝci

Fotogalerie

Videogalerie

Archiv webu

Volnß mÝsta a
ve°ejnÚ zakßzky


ZßkladnÝ
dokumenty


Pro mÚdia

Kontakt

NapiÜte nßm

Muzeum dýtem
EXPON┴T M╠S═CE

ZEITGESCHICHTE DER HOCHGR─FLICHEN CLAM GALLASSISCHEN FABRIKSTADT REICHENBERG

ZEITGESCHICHTE DER HOCHGR─FLICHEN CLAM GALLASSISCHEN FABRIKSTADT REICHENBERG

Karl Felgenhauer
╚echy, K°i×any
1812-1813

V nýmecky psanÚ kronice Liberce od k°i×anskÚho farß°e Karla Felgenhauera se mezi pp. 128 a 129 nachßzÝ kresba mýstskÚho znaku Liberce s nýmeckřm popisem. Autor ve svÚ kronice odkazuje na starÜÝ kronikß°skÚ zßznamy, kterÚ a× do roku 1813 dopl˛uje vlastnÝmi zßpisky. Kniha byla v roce 2016 v rßmci grantovÚho projektu Ministerstva kultury VISK 6 digitalizovßna a celou si ji m¨×ete prohlÚdnout a proŔÝst na webovřch strßnkßch.


[zobrazit/skrřt vÝce]

» archiv...
WebArchiv

 

 

 

 Aktuelle AusstellungenINDRE STULGAITE KRIUKIENE & REMIGIJUS KRIUKAS ľ DIE FEUERJAGD - plakat "INDRE STULGAITE KRIUKIENE & REMIGIJUS KRIUKAS ľ DIE FEUERJAGD"
23. 3. - 14. 5. 2017

Das Ehepaar Remigijus Kriukas a IndrÚ StulgaitÚ KriukienÚ sind bedeutende GlaskŘnstler nicht nur im modernen Litauen, wo sie beide ab 2000 im gemeinsamen Kunstglasstudio Glasremis arbeiten und ihre Werke schaffen, sondern auch im europńischen Kontext. Sie stellten ihre Werke in vielen Ausstellungen in Litauen sowie im Ausland vor. Ihre Farb- und Klarglasobjekte wecken Interesse fŘr ihre ausdrucksvollen Kombinationen von originalen HŘttenformung-, Schleif-, Schneid- und Poliertechniken, sowie auch fŘr ihre gewagte, die Sch÷nheit dieses zerbrechlichen Werkstoffs intensivierende Konzeption.  Plakat


Canis pictus "CANIS PICTUS"
HUND IN HISTORISCHEN FOTOGRAFIE 1839-1918
23. 2. - 28. 5. 2017

Ausstellung im Kleinsaal des Nordb÷hmischen Museum zeigt mehr als einhundert einzigartigen Originalbilder aus der ganzen Welt, und anderen Artefakte als Darstellung der parallelen Entwicklung von Kynologie und fotografischen Techniken seit der Fotografie-Entstehung bis Ende des 1. Weltkriegs.
 Einladungskarte |  Plakat DOPROVODN╔ PROGRAMY
NEJEN PRO ŐKOLY


DoprovodnÚ programy leden-Ŕerven 2016

VÜem, kte°Ý by rßdi pronikli hloubýji do nýkterÚho z tÚmat, je× expozice a vřstavy p°edstavujÝ, nabÝzÝme mo×nost vybrat si nýkterř z doprovodnřch lektorskřch program¨. AŔkoli jsou primßrný urŔenÚ pro Ükoly a Ükolky, je mo×nÚ je po domluvý uspo°ßdat i pro ve°ejnost.

Ke sta×enÝ:

 nabÝdka program¨ - 2. pololetÝ 2016/2017

» pracovnÝ listyOtevÝracÝ doba:
denný mimo pondýlÝ
9:00-17:00 hodin
st°eda do 18:00 hodinKnihovna:
˙terř a Ŕtvrtek
13:00-16:00 hodin


VstupnÚ:

Expozice+vřstavy
dospýlÝ: 50 KŔ
studenti, ×ßci: 20 KŔ
d¨chodci: 20 KŔ

Pouze vřstavy
dospýlÝ: 30 KŔ
studenti, ×ßci: 10 KŔ
d¨chodci: 10 KŔ

dýti do 6 let, ZTP,
ZTPP: zdarma
rodinnÚ: 120 KŔ

Programy
pro Ükoly:

jednotnÚ: 30 KŔ

» vÝce...


Krajskř ˙°ad LibereckÚho kraje

SeveroŔeskÚ
muzeum v Liberci
je p°Ýspývkovou
organizacÝ
LibereckÚho kraje
» vypnout pozadÝ…

 

ę 2004-2016 SeveroŔeskÚ muzeum v Liberci, Ji°Ý Sloup, Anna Baldovß, Ivan Rous, kolektiv, Inertia master Czech. Aktualizovßno: 21.04.2017 00:28:01