SeveroŔeskÚ muzeum v Liberci
CZ     EN     DE

Navigace

Aktuality

P°ipravujeme

O muzeu

Expozice

VstupnÚ

Knihovna

Publikace

╚tvrtletnÝk

SbornÝky

SbÝrky

Slu×by

PracovnÝci

Fotogalerie

Videogalerie

Archiv webu

Volnß mÝsta a
ve°ejnÚ zakßzky


ZßkladnÝ
dokumenty


Pro mÚdia

Kontakt

NapiÜte nßm

Muzeum dýtem
EXPON┴T M╠S═CE

MEDAILE A PLAKETY S CYKLISTICKOU TEMATIKOU

MEDAILE A PLAKETY S CYKLISTICKOU TEMATIKOU

Ve sbÝrce naÜeho muzea se nachßzÝ vÝce ne× 20 kus¨ takovřch kovovřch vzpomÝnek na cyklistickÚ zßvody r¨znÚho charakteru. Jednß se zejmÚna o medaile a plakety z cyklistickřch zßvod¨, kterÚ se konaly v 1. Ŕtvrtiný 20. stoletÝ na ˙zemÝ dneÜnÝho Liberecka a Jablonecka. NýmeckÚ obyvatelstvo nýkdejÜÝ oblasti Sudet bylo velmi sportovný zalo×eno, a proto v tÚmý° ka×dÚ výtÜÝ vsi Ŕi mýstysu vznikaly sportovnÝ kluby, kterÚ se aktivný podÝlely nejen na zÝskßvßnÝ novřch nadýjnřch mladřch sportovc¨-cyklist¨, ale nýkterÚ z nich se mohly pochlubit i po°ßdßnÝm jedineŔnřch zßvod¨. V horskÚm terÚnu to byly zejmÚna zßvody do vrchu, kterÚ se po°ßdaly nap°Ýklad na vrchol JeÜtýdu, ale takÚ v oblasti Jizerskřch hor v LuŔanech nad Nisou nebo ve Smr×ovce. VýtÜina sportovnÝch medailÝ a plaket pochßzÝ z dÝlen jabloneckřch rytc¨ kov¨ a vřtvarnÚ nßvrhy na jejich zpracovßnÝ jsou velmi kvalitnÝmi, byŁ výtÜinou bohu×el bezejmennřmi pracemi. Jejich vřslednß podoba je dßna kvalitnÝ ra×bou v obecnÚm kovu zejmÚna v jabloneckřch firmßch, kterÚ tuto produkci chrlily ve velkÚm mno×stvÝ v jistÚ univerzalitý. Pro jednotlivÚ zßvody pak byly na mnohdy vÜeobecnÚ vzory dorřvßny zruŔnřm ryteckřm rukopisem konkrÚtnÝ ˙daje.


[zobrazit/skrřt vÝce]

» archiv...
WebArchiv

 

 

 

 Aktuelle Ausstellungen
 DOPROVODN╔ PROGRAMY
NEJEN PRO ŐKOLY


DoprovodnÚ programy zß°Ý-prosinec 2017

 nabÝdka program¨ - 1. pololetÝ 2017/2018

» pracovnÝ listyOtevÝracÝ doba:
denný mimo pondýlÝ
9:00-17:00 hodin
st°eda do 18:00 hodinKnihovna:
˙terř a Ŕtvrtek
13:00-16:00 hodin


VstupnÚ:

Expozice+vřstavy
dospýlÝ: 50 KŔ
studenti, ×ßci: 20 KŔ
d¨chodci: 20 KŔ

Pouze vřstavy
dospýlÝ: 30 KŔ
studenti, ×ßci: 10 KŔ
d¨chodci: 10 KŔ

dýti do 6 let, ZTP,
ZTPP: zdarma
rodinnÚ: 120 KŔ

Programy
pro Ükoly:

jednotnÚ: 30 KŔ

» vÝce...


Krajskř ˙°ad LibereckÚho kraje

SeveroŔeskÚ
muzeum v Liberci
je p°Ýspývkovou
organizacÝ
LibereckÚho kraje
» vypnout pozadÝ…

 

ę 2004-2016 SeveroŔeskÚ muzeum v Liberci, Ji°Ý Sloup, Anna Baldovß, Ivan Rous, kolektiv, Inertia master Czech. Aktualizovßno: 16.10.2017 22:38:38