SeveroŔeskÚ muzeum v Liberci
CZ     EN     DE

Navigace

Aktuality

P°ipravujeme

O muzeu

Expozice

VstupnÚ

Knihovna

Publikace

╚tvrtletnÝk

SbornÝky

SbÝrky

Slu×by

PracovnÝci

Fotogalerie

Videogalerie

Archiv webu

Volnß mÝsta a
ve°ejnÚ zakßzky


ZßkladnÝ
dokumenty


Pro mÚdia

Kontakt

NapiÜte nßm

Muzeum dýtem
EXPON┴T M╠S═CE

V┴ZA SIMPLE 3346

D┴MSKŢ OD╠VN═ KOMPLET

kabßtek a sukný
Miriam Kore˛ovß, 1995
hedvßbnß tkanina s lurexem, p°ÝrodnÝ k¨×e
inv. Ŕ. T11551

V roce 1995 poprvÚ zavrÜilo 18 studentek t°ÝletÚ bakalß°skÚ studium na Kated°e textilnÝho a odývnÝho nßvrhß°stvÝ (dnes Katedra designu) TextilnÝ fakulty TechnickÚ univerzity v Liberci a vystavovalo svÚ zßvýreŔnÚ prßce v SeveroŔeskÚm muzeu v Liberci na vřstavý Bakalß°skÚ juvenilie 1995. Zßjem o bakalß°skÚ studium zamý°enÚ na obor navrhovßnÝ odýv¨ a textiliÝ vysoce p°evyÜoval mo×nost p°ijatřch uchazeŔ¨, v tÚ dobý studium podobnÚho charakteru v ╚echßch neexistovalo. V letoÜnÝm roce oslavuje TextilnÝ fakulta TUL Ŕtvrt stoletÝ od zalo×enÝ novÚho bakalß°skÚho oboru v roce 1992. Jednou z prvnÝch absolventek, kterÚ dokonŔily studijnÝ program na tehdejÜÝ Kated°e textilnÝho a odývnÝho nßvrhß°stvÝ v roce 1995 byla studentka Miriam Kore˛ovß, jejÝ× dva komplety zakoupilo SeveroŔeskÚ muzeum do svřch sbÝrek. Od tÚ doby muzeum zÝskalo tÚmý° t°icet studentskřch pracÝ, zamý°enřch na odÝvßnÝ, nebo ploÜnř textil.


[zobrazit/skrřt vÝce]

» archiv...


WebArchiv

 

 

 

 Aktuelle Ausstellungen
 DOPROVODN╔ PROGRAMY
NEJEN PRO ŐKOLY


DoprovodnÚ programy leden-Ŕerven 2016

VÜem, kte°Ý by rßdi pronikli hloubýji do nýkterÚho z tÚmat, je× expozice a vřstavy p°edstavujÝ, nabÝzÝme mo×nost vybrat si nýkterř z doprovodnřch lektorskřch program¨. AŔkoli jsou primßrný urŔenÚ pro Ükoly a Ükolky, je mo×nÚ je po domluvý uspo°ßdat i pro ve°ejnost.

Ke sta×enÝ:

 nabÝdka program¨ - 2. pololetÝ 2016/2017

» pracovnÝ listyOtevÝracÝ doba:
denný mimo pondýlÝ
9:00-17:00 hodin
st°eda do 18:00 hodinKnihovna:
˙terř a Ŕtvrtek
13:00-16:00 hodin


VstupnÚ:

Expozice+vřstavy
dospýlÝ: 50 KŔ
studenti, ×ßci: 20 KŔ
d¨chodci: 20 KŔ

Pouze vřstavy
dospýlÝ: 30 KŔ
studenti, ×ßci: 10 KŔ
d¨chodci: 10 KŔ

dýti do 6 let, ZTP,
ZTPP: zdarma
rodinnÚ: 120 KŔ

Programy
pro Ükoly:

jednotnÚ: 30 KŔ

» vÝce...


Krajskř ˙°ad LibereckÚho kraje

SeveroŔeskÚ
muzeum v Liberci
je p°Ýspývkovou
organizacÝ
LibereckÚho kraje
» vypnout pozadÝ…

 

ę 2004-2016 SeveroŔeskÚ muzeum v Liberci, Ji°Ý Sloup, Anna Baldovß, Ivan Rous, kolektiv, Inertia master Czech. Aktualizovßno: 26.06.2017 23:28:17